Уфа, Россия / Ufa, Russia Bio: Я архитектор, прежде преподавал проектиро...