• 099090 / ♥chimidoro♫♪
  099090 / ♥chimidoro♫♪

  on may 01, 2009 2 0

 • rusting / ♥chimidoro♫♪
  rusting / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 5 0

 • creep / ♥chimidoro♫♪
  creep / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 2 0

 • if you came home right now / ♥chimidoro♫♪
  if you came home right now / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 0

 • cubicle / ♥chimidoro♫♪
  cubicle / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 2 0

 • 909090 / ♥chimidoro♫♪
  909090 / ♥chimidoro♫♪

  on may 01, 2009 3 0

 • Untitled / ♥chimidoro♫♪
  Untitled / ♥chimidoro♫♪

  on apr 10, 2010 2 0

 • astro turf / ♥chimidoro♫♪
  astro turf / ♥chimidoro♫♪

  on may 01, 2009 2 0

 • satoshi / ♥chimidoro♫♪
  satoshi / ♥chimidoro♫♪

  on apr 10, 2010 0

 • teddy bear tea party / ♥chimidoro♫♪
  teddy bear tea party / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 0

 • flowers in her pocket / ♥chimidoro♫♪
  flowers in her pocket / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 2 0

 • paradise / ♥chimidoro♫♪
  paradise / ♥chimidoro♫♪

  on apr 20, 2009 4 0

 • titch / ♥chimidoro♫♪
  titch / ♥chimidoro♫♪

  on jun 23, 2009 0

 • 01-alley / ♥chimidoro♫♪
  01-alley / ♥chimidoro♫♪

  on jun 12, 2009 6 0

 • rainbow / ♥chimidoro♫♪
  rainbow / ♥chimidoro♫♪

  on oct 09, 2009 4 0

 • i forget who i am / ♥chimidoro♫♪
  i forget who i am / ♥chimidoro♫♪

  on oct 09, 2009 3 0

 • Untitled / ♥chimidoro♫♪
  Untitled / ♥chimidoro♫♪

  on apr 04, 2010 6 0

 • "our place" / ROXANNE KIRIGOE
  "our place" / ROXANNE KIRIGOE

  on oct 09, 2009 4 0

 • cradle to grave / ♥chimidoro♫♪
  cradle to grave / ♥chimidoro♫♪

  on apr 04, 2010 6 0

 • Untitled / ♥chimidoro♫♪
  Untitled / ♥chimidoro♫♪

  on apr 04, 2010 4 0

 • Untitled / ♥chimidoro♫♪
  Untitled / ♥chimidoro♫♪

  on dec 09, 2011 3 0

 • not the end / ♥chimidoro♫♪
  not the end / ♥chimidoro♫♪

  on dec 09, 2011 0

 • i spy / ♥chimidoro♫♪
  i spy / ♥chimidoro♫♪

  on dec 17, 2011 0

 • the green green grass / ♥chimidoro♫♪
  the green green grass / ♥chimidoro♫♪

  on may 01, 2009 2 0