در اين هوای غريب و نامهربان . دستان تو تابستان قلب بی پناه من است از پاييز دريغشان مکن

در اين هوای غريب و نامهربان . دستان تو تابستان قلب بی پناه من است از پاييز دريغشان مکن picture

Quoted from: http://littlelamb.tumblr.com/page/3

Crwhyte's avatar Found By on 06-05-2009

Comments

Would you like to say something?

Sign up to comment (it's free!) or log in if you're already a member.