რამდენჯერ მიტირა

რამდენჯერ მიტირა "პარიკმახერის სკამზე" რამდენი ცრემლი დამიღვრია და ჩამოვარდნილა ძირს თმებივით
 
რამდენჯერ მიტირა 'პარიკმახერის სკამზე' რამდენი ცრემლი დამიღვრია და ჩამოვარდნილა ძირს თმებივით picture

Loading...

Comments

Would you like to say something?

Sign up to comment (it's free!) or log in if you're already a member.